کمسیون معاملات

حسین فولادلو

کارشناس امور اداری ( مسئول کمیسیون معاملات )         

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

تلفن داخلی :   1462

شرح وظایف :  

  • مستند سازی ، شفاف سازی و رعایت دقیق آئین نامه های معاملاتی دانشگاه و یکسان سازی و متمرکز نمودن کلیه فرآیند های انجام مناقصه و مزایده های دانشگاه به استناد آئین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی