معرفی مرکز

منصور جعفرزاده     

پست سازمانی : کارشناس دوره های کوتاه مدت               

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی‌ شهری

شماره تلفن مستقیم : 77319405  داخلی 1411

تعریف دوره های کوتاه مدت

آموزشهای کوتاه مدت به آموزشهایی اطلاق می شود که هدف آن ارتقای سطح دانش، بینش و توان دانشجویان مرتبط با حوزه های علم و صنعت و ایجاد مهارتهای شغلی و مهارت افزایی در ایشان است این آموزشها به منظور توسعه دانش تخصصی دانشجویان ، افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اداری ، افزایش دانش کاربردی ، ارتقای سطح علمی و تخصصی ، پرورش نیروی متخصص ، خلاق و کارآمد و توانمند سازی آنها در دستگاه های اجرایی برگزارمی گردد. فراگیران این دوره ها پس از طی دوره و موفقیت در آزمون مربوطه، به اخذ گواهی پایان دوره نائل می گردند.که این گواهی ها قابل ارائه به سازمانها و ادارات مربوطه یا محل کار آینده دانشجویان بسیار حائز اهمیت می باشد .


اهداف دوره های کوتاه مدت

آماده سازی افراد برای انجام درست و موثر وظایف شغلی به منظور بهره وری بیشتر
ارتقای سطح دانش، بینش و مهارتهای تخصصی افراد جامعه
آشناسازی دانشپذیران با مبانی علمی دوره مورد نظر
آشنا ساختن دانشپذیران با آخرین فناوری ها و همخوان کردن معلومات آنها با شرایط و مقتضیات زمان
رفع نیازهای علمی و تخصصی کارکنان موسسات، وزارتخانه ها و ادارات

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان عزیز در کلیه رشته ها و زمینه های آموزشی اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت نموده که در خود واحد برگزار خواهد شد. از ویژگیهای مهم این دوره ها مدیریت دانش محور، ارتباط مستقیم با صنعت و تلاش برای ارائه فعالیتهای متناسب جهت کارآفرینی ، اشتغال و مهارت افزایی مؤثر می باشد.  امید است که با به کار گیری شیوه های آموزشی مدرن و ارائه دوره های تخصصی و به کار گیری تکنولوژی جدید آموزشی در این دوره ها نهایت استفاده حاصل شود و دانشجویان عزیز با شرکت در این دوره ها زمینه سازی بهتری برای آینده خود داشته باشند. قابل ذکر است که به کلیه دانشجویانی که در این دوره ها شرکت می کنند ، گواهی پایان دوره مشترک معتبر از واحد ارائه خواهد شد.

صفحات مرتبط