اداره حسابداری اموال و انبار

رییس اداره حسابداری اموال و انبار :

- حسن رمضانزاده                                                                                               

                      

 

 

     

 

 

 

همکاران شاغل در این اداره :

  • محمدحسن لطیفی
  •   

شرح وظایف اداره اموال

-بارکدگإاری اموال و تجهیزات و ثبت اطلاعات در دفاتر نرم افزاری حساب اموال و تجهیزات
-صورت برداری اموال اسقاط و مازاد
-صدور مجوز خروج اموال و تجهیزات
-تنظیم اسناد و جابجایی اموال و تجهیزات،ثبت و اعمال تغییرات در دفاتر نرم افزاری حساب اموال
-نظارت بر فرآیند فروش اموال اسقاط و مازاد
-انجام انبارگردانی سالیانه و ادواری انبار مرکزی مدیریت پشتیبانی
-انجام انبارگردانی سالیانه و ادواری انبارهای رستوران مدیریت امور دانشجویی
-سرشماری سالیانه اموال و تجهیزات،املاک و مستغلات
-کنترل اسناد مالی خرید تجهیزات
-طراحی و تدوین بانک جامع نرم افزاری اطلاعات اموال و املاک دانشگاه و اعمال تغییرات بروز رسانی مداوم آن
-همکاری و مشارکت در تدوین پیش نویس و اصل بخش نامه ها،آیین نامه ها،مکاتبات و دستورالعمل های لازم املاک و اموال و تجهیزات
-پیگیری و هماهنگی جهت بیمه حوادث اموال و تجهیزات و ساختمان ها
-انجام اقدامات قانونی در هنگام سرقت اموال،مفقودی و اهدایی
-انجام امور مرتبط با تسویه حساب کارکنان در هنگام بازنشستگی،پایان همکاری و ....
-تهیه گزارش دوره ای از دارایی های سازمان بنا به تشخیص مقام مجاز
-انجام سایر امور محوله