اداره هزینه

رییس اداره هزینه :

- ناهید ولی پور سرمور با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری 

همکاران شاغل در این اداره :

  • زهرا لطیفی
  • سیده زهرا نسبی