اداره درآمد

رییس اداره درآمد :  

- طاهره سلیمی مرند با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مرمت اشیای فرهنگی 

همکاران شاغل در این اداره :

  • منصوره صبیحی 
  •   سعیده سعادتی 

اهم وظایف واحد در آمد به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

1-کنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات دانشکده و واحدهای تابعه

2-تهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات

3-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

4-سامان دهی ثبت اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر و کسورات مربوطه ، همچنین خرید دارو از شرکتها و پرداختهای مربوطه در پویا سامانه

5-بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم

6-پاسخگویی به ارجاعات ستادی

7-کنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی در بودجه های سنواتی

8-تهیه و تنظیم فرم در خواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشکده