اداره امور انبارها

رئیس اداره امور انبارها:

حجت اله صادقی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا

تماس با رئیس اداره امور انبار ها : 77317880   داخلی 1850

همکاران شاغل در این اداره :

  • علی نعمتی اناری       پست سازمانی : انبار دار                              تلفن داخلی :  1852
  • حبیب جعفری           پست سازمانی : کمک انباردار                          تلفن داخلی :  1850
  • عباس سروری          پست سازمانی : مسئول انبار(انبارموادشیمیایی)    تلفن : 22262561 (مرکز ظفر)

 

شرح وظایف انباردار دانشگاه

-تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.

-رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش.

-ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط.

-نظارت بر تمامی فعالیتها و ا جرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت.

-تحویل کالا و مواد مورد نیاز واحدهای تابعه با توجه به حواله های مربوطه در چهارچوب ضوابط  ذیربط و با هماهنگی مقام مافوق.

-تحویل کالاهای خریداری شده و کنترل آنها از نظر کمی و کیفی بر اساس فاکتورهای مربوطه.

-ارائه فاکتورهای مربوطه بانضمام فرم تحویل کالا به مقام مافوق.

-انبار گردانی و تعیین موجودی کالا در انبار در پایان سال و تهیه و انعکاس گزارش مربوطه به مقام مافوق.

-تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق.

-برنامه ریزی ، اداره و نظارت بر امور کارپردازی، خریدهای داخلی و انبار مرکزی و ایجاد هماهنگی بین آنها.

-تهیه و تدوین نظام کنترل کیفیت در فرایند خرید کالاها و مواد مصرفی و ارائه به مدیریت متبوع.

-دریافت فهرست ملزومات و لوازم اداری، تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل فنی مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و تنظیم برنامه خرید آنها درچهارچوب ضوابط ذیربط.

-صدور و تایید مجوز خرید کالا و مواد مصرفی مورد نیاز با هماهنگی واحدهای ذیربط و در چهارچوب ضوابط مربوطه.

-نظارت بر فرایند خرید کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز و حذف خرید کالاهای غیر ضروری و کنترل مامورین خرید در زمینه استعلام بها و مقایسه و انتخاب نازلترین قیمت.

-بررسی و تایید اسناد هزینه خرید و ارائه آن به مدیریت مالی در چهارچوب ضوابط ذیربط .

-نظارت بر فعالیت‌های انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی‌های لازم در چهارچوب ضوابط مربوطه.

-تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های لازم در زمینه نگهداری و استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات و ارائه به مقام مافوق.

-تلاش به منظور ارتقاء سیستم انبارداری و فراهم نمودن زمینه آموزش کاربران با هماهنگی واحدهای ذیربط.

-تهیه و انعکاس فهرست کالاهای وارده و صادره از انبار مرکزی به مراجع ذیربط.

-ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات واحد به مدیریت متبوع.

-انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می‌گردد.