اداره امور نقلیه

رئیس اداره امور نقلیه :

حسین صادق ویشکائی 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس در رشته علوم اجتماعی - جمعیت

تماس با رئیس اداره امور نقلیه  :  .............................................

همکاران شاغل در این اداره :

حسن نجفی                                         پست سازمانی رانننده             تلفن داخلی ......

محسن رضا                                        پست سازمانی راننده              تلفن داخلی .....

محمدمشهدی اصغرتبریزی                       پست سازمانی راننده             تلفن داخلی .....

 

شرح وظایف :

• نظارت بر سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان به طور مستمر
• هماهنگی لازم در خصوص گردشهای علمی دانشجویان با اتوبوس دانشگاه
• سرویس دهی در خصوص درخواست های دانشکده های دانشگاه اعم از تربیت بدنی بازدید از کارخانجات و غیره
• هماهنگی لازم در خصوص مراسم اعیاد و عزاداری که حضور مستمر در برنامه دانشجویان
• مأموریتهای برون شهری با اتوبوس و مینی بوس سواری و وانت بار بنا درخواست قسمتهای مختلف و انجام مراحل اداری
• پیگیری لازم در خصوص قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان
• پیگیری لازم در خصوص بیمه نامه های خودروهای اعم از شخص ثالث و بدنه که پس از استعلام .
• پیگیری لازم در خصوص خرید و فروش خودروها که با توجه به اخذ کمیسیون ماده 2 در دارایی انجام می گیرد .
• تعمیرات کلی و جزئی خودروها پس از تأیید کمیته فنی خودروها و تهیه لوازم
• سرویس ایاب و ذهاب مدارک فرزندان کوی اساتید دانشگاه صبح و ظهر
• سرویس کوی اساتید ساعت 30/16 از دانشگاه به شهر و بالعکس 30/19 از شهر به دانشگاه در طول سال
• نظارت بر عملکرد رانندگان در انجام وظایف و پرسنل تحت پوشش
• نظارت بر سوخت خوردوها در خصوص مصرف بنزین و نفت و گاز.
• همکاری لازم در خصوص برگزاری آزمونها با هماهنگی مسئولین مربوطه.
• همکاری با همایش ها، کنفرانس هایی که در دانشگاه برگزار می گردد.
• در خصوص سرویسدهی مراسم ختم بستگان و همکاران- دانشجویان و اساتید.
• پیگیری لازم در خصوص تصادفات خودروها و مراجعه به بیمه و اخذ خسارت
• نظارت و هماهنگی لازم با آژانس دانشگاه و کنترل مسائل شیف شب ایام تعطیلات و بررسی فاکتورهای مربوطه
• نظارت بر سرویسهای دانشجویی و کارکنان