مدیر کل امور اداری و منابع انسانی

مدیر کل امور اداری و منابع انسانی :

سیدمحمدصادق هاشمی 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس در رشته شیلات     

                                                                                            

وظایف محوله :

 • اجرای سیاست­ها و خط مشی­های دانشگاه در زمینه ­های مربوط به امور اداری، استخدامی و پیشتیبانی.
 • نظارت بر حسن انجام  فعالیت­های واحدهای تابعه.
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ­ها، بخشنامه و دستورالعمل­های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی رسته­ های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیرت طرح و توسعه.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • برنامه­ ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح­ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام به استخدام آن­ها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تاسیسات.
 • انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط.
 • تهیه طرح­های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح­های مزبور.
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر روش­های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی­ های لازم.
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم یا اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست­های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و توسعه.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه­کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون­ های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.