معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی : دکتر شهروز فرجاد                                                             

                                  

میزان تحصیلات: دکتری

رشته تخصصی:..........

مرتبه دانشگاهی: ..........

پست الکترونیک: ..........

سوابق اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع : 

1)معاونت توسعه منابع تهران شمال

2) معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

3) معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 

4) ریاست دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 

5) ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 

6) عضو کمیته بودجه ریزی و ساماندهی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - یادگار امام (ره) و اسلامشهر 

7) مشاور منابع انسانی هوا - فضا 

8) مشاور منابع انسانی منابع شهید همت

9) مشاور منابع انسانی شرکتهای خصوصی مختلف 

10) مولف پیش از 10 جلد کتاب

11) همکاری با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

12) سوابق علمی : رتبه (3) کنکور سراسری کشور در مقطع کارشناسی ارشد 

13) رتبه (1) مقطع دکتری

تلفن مستقیم :  77318186   داخلی : 1460 1461

دورنگار :

کدپستی :

آدرس : تهران - بزرگراه شهید بابائی (غرب به شرق) - خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - دانشکده علوم انسانی - طبقه پنجم