اعطای کارت های اعتباری بانک ملی ایران ویژه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

اطلاعیه

تعداد بازدید:۴۷۷
اعطای کارت های اعتباری بانک ملی ایران ویژه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه شرایط تسهیلات : ۱- سقف تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال ۲- نرخ سود ۱۲ درصد ۳- مدت بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه ۴- کارکنان ( رسمی قطعی ، رسمی آزمایشی ، قراردادی ) ۵- اعضای هیأت علمی ( رسمی قطعی ، رسمی آزمایشی ، پیمانی ) ۶- محاسبه و رعایت مانده دوم سوم حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی توسط واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه به منظور بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از طریق سیستم حقوق و دستمزد


( ۱ )

نظر شما :