بخشنامه بیمه تکمیلی - بیمه ملت

بخشنامه بیمه تکمیلی - بیمه ملت

بخشنامه بیمه تکمیلی - بیمه ملت
تعداد بازدید:۲۲۲
بخشنامه بیمه تکمیلی - بیمه ملت

 

    دانلود بخشنامه شماره 50/62071 مورخ 99/11/28 

 

به اطلاع می رساند سازمان مرکزی جهت تمدیدبیمه تکمیلی کارکنان و اعضای هیأت علمی به مدت یکسال دیگر از تاریخ 01/11/1399 لغایت 30/10/1400 با شرکت بیمه ملت قرارداد منعقد نموده است. به همین منظور  کلیه افرادی که مایل به تمدید بیمه تکمیلی خود از تاریخ فوق الذکر می باشند می بایست جهت ثبت نام به سامانه ساجد sajed.iau.ir  مراجعه نمایند. در ضمن فایل pdf بخشنامه شماره 62071/50 مورخ 28/11/99 به پیوست حضورتان ارسال می گردد.

لیست مراکزدرمانی طرف قراردادمتعاقباًارسال خواهدشد.

 عدم ثبت نام در سامانه ساجد به منزله انصراف از بیمه تکمیلی می باشد . /

فرصت ثبت نام تا تاریخ 99/12/09می باشد .

لازم به ذکر است که ثبت نام در روز شنبه مورخ 99/12/09  به پایان می رسد. 


نظر شما :