روزهای حضور نماینده بیمه ملت

روزهای حضور نماینده بیمه ملت

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۹
روزهای حضور نماینده بیمه ملت
شیوه نامه خسارت درمان دانشگاه آزاد اسلامی (بیمه ملت)

شیوه نامه خسارت درمان دانشگاه آزاد اسلامی (بیمه ملت)

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۲
شیوه نامه خسارت درمان دانشگاه آزاد اسلامی (بیمه ملت)

بخشنامه بیمه تکمیلی - بیمه ملت

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۶
بخشنامه بیمه تکمیلی - بیمه ملت
روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

۲۷ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۹
روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

متمم دوم دستورالعمل بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر عضو هیات علمی

۱۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۸
متمم دوم دستورالعمل بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر عضو هیات علمی
دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۲
دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه
تعیین ساعت ملاقات حضوری با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد

تعیین ساعت ملاقات حضوری با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۹
تعیین ساعت ملاقات حضوری با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد