اداره حقوق و دستمزد

رییس اداره حقوق و دستمزد :

- غلامرضا صمدپور