اخبار و اطلاعیه های معاونت توسعه مدیریت و منابع

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه با موضوع : تغییر ساعات کاری دانشگاه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

ادامه مطلب
بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه با موضوع : امور اداری و آموزشی در دوره فاصله گذاری اجتماعی ظ

ادامه مطلب