عملکرد شش ماهه دوم مدیریت امور اداری و اداره کارگزینی

۰۳ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۳:۴۲ کد : ۲۲۷۱ فعالیت ها و عملکرد
تعداد بازدید:۵۳۸
عملکرد شش ماهه دوم مدیریت امور اداری و اداره کارگزینی به این شرح می باشد:

عملکرد شش ماهه دوم  مدیریت امور اداری و اداره کارگزینی به این شرح می باشد:
صدور بیش از هزار و پانصد نوع حکم از احکام کارگزینی، صدور نهصد وهشتاد فقره گواهی اشتغال به کار برای کارکنان غیر عضو هیات علمی، صدور و تحویل حدود یکصد و بیست و پنج فقره گواهی آموزشهای ضمن خدمت کار کنان، صدور و تحویل حدود  سیصد و سی  مورد گواهی جهت اسکان نوروزی پرسنل، اعزام دو نفر از پرسنل به صورت مامور در واحد های دیگر دانشگاه آزاد اسلامی، معرفی و انتقال تعداد شش نفر از کارکنان به واحد های دیگر دانشگاه آزاد اسلامی،اعلام بازنشستگی تعداد یک نفر از پرسنل غیر عضو هیات علمی به سازمان تامین اجتماعی، اخذ مجوز اعزام تعداد هفده نفر از کارکنان به مرخصی های بلند مدت و بدون حقوق، اعزام تعداد سی و هشت نفر از پرسنل غیر عضو هیات علمی به مرخصی استعلاجی، پذیرش تعداد پنج نفر از کارکنان  واحد های دیگر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران شمال بصورت مامور.


نظر شما :