تعیین ساعت ملاقات حضوری با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد

تعیین ساعت ملاقات حضوری با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۹
تعیین ساعت ملاقات حضوری با معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد
اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)

اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)

۰۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۱
اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)
تمدید تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ

تمدید تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۴
تمدید تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ
تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ

تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۲
تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با ویروس کرونا

دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با ویروس کرونا

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با ویروس کرونا
بخشنامه

بخشنامه

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۷
بخشنامه با موضوع : تغییر ساعات کاری دانشگاه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا
بخشنامه

بخشنامه

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۹
بخشنامه با موضوع : امور اداری و آموزشی در دوره فاصله گذاری اجتماعی ظ