هتل اریکا

هتل اریکا

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۱
درخصوص نحوه استفاده از خدمات و مقررات هتل اریکا
افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۸ اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۸ اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۹
افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۸ اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بازنشستگی کارکنان

بازنشستگی کارکنان

۱۰ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۵
بازنشستگی کارکنان
اطلاعیه دوره های کوتاه مدت

اطلاعیه دوره های کوتاه مدت

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۲
اسکان تابستانی

اسکان تابستانی

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۰
اسکان تابستانی
آیین نکوداشت روز کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

آیین نکوداشت روز کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

۰۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۷
آیین نکوداشت روز کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با حضور هیأت رئیس واحد